Wednesday, September 16, 2015

Đóng cửa diễn đàn

Anh chị Thành viên mến,
Diễn đàn sẽ tạm đóng trong 1 thời gian vì lý do chưa tìm được đơn vị tài trợ mới. Trong suốt thời gian đó, anh chị sẽ không thể truy cập được diễn đàn.

Xin các anh chị thông cảm vì sự bất tiện.
Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng Khoa Hoc Pho Thong.